1Academy

Szkoła języków obcych i korepetycje

tel. (22) 723 9595 tel. kom. 512 2222 71
e-mail: kontakt@1academy.pl
Michałowice, ul. Raszyńska 30
oraz Warszawa i okolice: Pruszków, Komorów, Grodzisk

PSYCHOLOG

Zajęcia prowadzone przez psychologa:


dla dzieci - młodzieży - dorosłych
indywidualnie - w grupach
DIAGNOZA - TERAPIA - PROFILAKTYKA - ROZWÓJ

 

 

PORADNIA

 

 

dla MŁODZIEŻY:

 

"Okres dojrzewania można porównać do stania na rozdrożach, to wyjątkowy czas, kiedy przed człowiekiem pojawia się wiele możliwości".

 

Spotkania z psychologiem pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych spraw, przeżyć, tego jak porozumiewać się z rodzicami, nauczycielami i przyjaciółmi a także :

 

  • motywacja do nauki (jak się efektywnie uczyć);
  • motywacja do rozwijania pasji i zainteresowań;
  • pomoc w wyborze kierunku kształcenia;
  • testy osobowości i zainteresowań;
  • nauczyć się radzić sobie ze stresem i relaksować.

 


dla DOROSŁYCH:

 

  • jak rozmawiać z dzieckiem w okresie adolescencji;
  • jak wspierać dziecko w nauce, osiąganiu samodzielności;
  • jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, w pracy;
  • elementy coachingu (motywacja do podejmowania działań zawodowych, rozwijania pasji i zainteresowań);
  • jak efektywnie odpoczywać, wykorzystywać wolny czas, uczyć się osiągać harmonię w życiu. 

 

 


zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) dla dzieci i młodzieży, w grupach i indywidualnie


Psycholog

Dysleksja: 

 

diagnoza - terapia - czynniki ryzyka dysleksji
problemy emocjonalne - problemy wychowawcze 
- trudności szkolne - nadpobudliwość

badanie inteligencji 

ćwiczenia relaksacyjne: indywidualnie, w grupach

warsztaty psychologiczne (w grupach): 

trening asertywności - jak radzić sobie ze stresem 
- umiejętność wystąpień publicznych

 

 

 

zapisy na zajęcia i terapie prowadzone przez psychologa 
pod nr. tel. 22 723 95 95 lub kom. 512 222 271

zajęcia odbywają się w Michałowicach